10/08/20  Công khai  87
Văn bản " Phương hướng chiến lược phát triển giáo duch giai đoạn 2019-2024" của trường TH Ngọc Vân
 22/10/19  Tin của trường  242
Trường TH Ngọc Vân được thành lập từ năm 1989, tiền thân là trường Phổ thông cấp I-II Ngọc Vân. Từ khi thành lập đến nay, nhà trường đã có những đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay, giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ của quê hương Ngọc ...
 17/06/20  Công khai  129
THÔNG TƯBAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN
 11/10/19  Tin của trường  149
Căn cứ công văn 437/SGD&ĐT-CTTT ngày 6/5/2019 của Sở giáo dục và đào tạo Bắc Giang về thực hiện công văn 06/2019TT-BGD ĐT của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương. Trường TH Ngọc Vân quyết định Ban hành Bộ quy tắc ứng ...