Bắc Giang: Từ ngày 04/02/2021, học sinh, sinh viên trên toàn tỉnh được nghỉ học cho tới khi có thông báo mới

  Đây là một trong các nội dung thông báo tại văn bản số 119/SGDĐT-VP ngày 03/02/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Bắc Giang.

  Theo đó, trước tình hình diễn biễn phức tạp của dịch Covid-19 hiện nay, học sinh, sinh viên trên địa bàn toàn tỉnh được nghỉ học từ ngày 04/02/2021 đến khi có thông báo mới. Cụ thể, đối với các cơ sở giáo dục mầm non, nhóm trẻ tư thục ở các khu, cụm công nghiệp vẫn cho phép hoạt động trông giữ trẻ nếu phụ huynh học sinh có nhu cầu gửi trẻ, tuy nhiên phải thực hiện đăng ký với UBND cấp xã và đảm bảo các yêu cầu về an toàn phòng dịch.

  Cũng tại văn bản 119, Giám đốc Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị trong thời gian học sinh, sinh viên nghỉ học cần bố trí hợp lý cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trường, vệ sinh trường, lớp học; thường xuyên giữ mối liên hệ với phụ huynh để nắm tình hình và có biện pháp quản lý học sinh, sinh viên chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng dịch tại địa phương và việc tự học tại nhà. Sau Tết guyên đán, Sở GD&ĐT sẽ hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục các cấp học. Đặc biệt, tăng cường trách nhiệm của cán bộ quản lý, nhất là người đứng đầu các cơ sở giáo dục về bảo đảm an toàn phòng dịch tại đơn vị.

Chi tiết văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT xem thêm tại đây./.

Bài viết liên quan