Kết quả thực hiện sách giáo khoa mới lớp 1 năm học 2020-2021 và công tác chuẩn bị cho thực hiện sách giáo khoa mới lớp 2, lớp 6

Sau gần một năm triển khai thực hiện chương trình sách giáo khoa (SGK) lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018, với sự vào cuộc của các cấp quản lý giáo dục, các nhà trường và sự tích cực của các thầy, cô giáo đã đạt được kết quả tích cực.

Năm học 2020-2021 triển khai SGK mới lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, giáo viên được tập huấn nhiều lượt, từ cấp bộ, cấp tỉnh, đến huyện và tại các trường nên nắm chắc tinh thần đổi mới, nội dung chương trình tổng thể, nội dung chương trình môn học, phương pháp dạy học. Các trường học trong huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền để giáo viên, phụ huynh nâng cao nhận thức vềchương trình mới, SGK mới. Thực hiện chương trình giáo dục mới, giáo viên được giao quyền tự chủ trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục, tạo cơ hội phát huy năng lực của từng giáo viên, phù hợp với đối tượng học sinh của lớp trang thiết bị hiện có. Năm học 2020-2021, các trường thực hiện dạy học 02 buổi/ngày đối với 100% học sinh lớp 1; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được đảm bảo đầy đủ theo quy định; mỗi lớp được trang bị một ti vi cỡ lớn, có mạng internet tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác, sử dụng học liệu điện tử và các ứng dụng thông minh khác.

Qua gần 01 năm thực hiện cho thấy: thầy cô sáng tạo, linh hoạt hơn trong dạy học; các bậc phụ huynh tích cực hỗ trợ con em thực hiện các bài tập vận dụng, thực hành ở nhà; học sinh đọc, viết, tính toán tốt, đặc biệt kĩ năng đọc trơn tốt hơn so với học sinh lớp 1 của những năm trước; học sinh mạnh dạn, tự tin hơn, chủ động hơn trong học tập.

Thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông, năm học 2021-2022, ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục triểnkhai thực hiện chương trình SGK mới đối với lớp 2 và lớp 6. Công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ dạy và học đang được ngành gấp rút triển khai thực hiện.

Theo quy định của Luật giáo dục năm 2019, có hiệu lực từ 01/7/2020 và Thông tư số 25/2020/TT-BGD&ĐT ngày 26/8/2020 quy định việc lựa chọn SGK trong các cơ sở giáo dục phổ thông, theo đó thẩm quyền lựa chọn SGK do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. Do đó ngay sau khi Bộ GD&ĐT phê duyệt SGK lớp 2, lớp 6 dùng trong các cơ sở giáo dục, Sở GD&ĐT Bắc Giang đã phối hợp với các nhà xuất bản sách giới thiệu các bộ SGK lớp 2 và lớp 6 đến cán bộ quản lý, giáo viên dự kiến dạy lớp 2 và lớp 6 năm học 2021-2022. Sau hội thảo giới thiệu sách, Phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường tiếp tục để giáo viên đọc, nghiên cứu các bộ sách được phê duyệt để đề xuất danh mục sách phù hợp. Căn cứ đề xuất của các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh, ngày 03/4/2021, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 322/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục SGK lớp 2, lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Bắc Giang năm học 2021-2022 và các năm tiếp theo.Danh mục SGK được phê duyệt gồm 02 bộ sách “Cánh diều” và bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”.

Thực hiện quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh và chỉ đạo của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường lựa chọn 01 bộ sách dùng trong nhà trường phù hợp với điều kiện, thực tế. Đối với SGK lớp 1 dùng cho năm học 2021-2022 thực hiện thống nhất dùng 01 bộ/trường. Đồng thời chỉ đạo các trường tích cực tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh về SGK mới dùng trong năm học 2021-2022 và những năm tiếp theo.

                                                                Phòng GD&ĐT Tân Yên
Bài viết liên quan