SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC CỦA TRƯỜNG TH NGỌC VÂN

Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học tạo điều kiện để giáo viên giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, từ đó đẩy mạnh hoạt động đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học, đẩy mạnh sử dụng các kĩ thuật dạy học tích cực vào giảng dạy.

Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học tạo điều kiện để giáo viên giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, từ đó đẩy mạnh hoạt động đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học, đẩy mạnh sử dụng các kĩ thuật dạy học tích cực vào giảng dạy.

Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học là hoạt động sinh hoạt chuyên môn mà ở đó giáo viên tập trung phân tích các vấn đề liên quan đến việc học sinh học như thế nào, gặp khó khăn gì, kết qủa học tập cải thiện như thế nào, các em có hứng thú tham gia và quá trình học tập và giáo viên cần điều chỉnh về hình thức tổ chức, tương tác các đối tượng trong dạy học như thế nào để đạt mục tiêu. SHCM dựa trên NCBH là tạo cơ hội cho mỗi cá nhân nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm, phát huy khả năng sáng tạo trong dạy học thông qua hoạt động dự giờ, trao đổi, thảo luận, chia sẻ sau khi dự giờ dạy minh họa; rèn luyện một số kỹ năng cho giáo viên.

Thực hiện theo kế hoạch của nhà trường, hàng tháng đều tổ chức một buổi SHCM theo nghiên cứu bài học với các chuyên đề như: Dạy học lớp 1 (theo chương trình GDPT 2018), phương pháp Bàn tay nặn bột, Dạy học theo tiến trình GQVĐ định hướng phát triển năng lực học sinh…

 

 

 

100% các đồng chí CBGV tham gia đầy đủ, trao đổi cởi mở, thân thiện, chân tình, có minh chứng cụ thể. Những ý kiến đóng góp bổ sung, những bài học kinh nghiệm chân thành, tích cực và chủ động của các thầy cô giáo. Những khó khăn, vướng mắc trong dạy học cũng được chia sẻ và phần nào được tháo gỡ. Những ý kiến quý báu ấy có ý nghĩa thiết thực trong việc đổi mới phương pháp dạy học cho giáo viên toàn trường. Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường và nâng cao năng lực học tập của học sinh.

 

 

 

                                                                                                                                   CTV: Nguyễn Thị Hồng Loan

                                                                       

 

Bài viết liên quan